St Hilarion Kalesi

  • 9 ay önce
  • 1

Beşparmak dağları üzerinde kurulan üç kaleden en batıda yer alanıdır. Ada halkını olası Arap akınlarına karşı korumak ve muhtemel sardırılara karşı uyarmak amacıyla inşa edilmiştir ve denizden 700 metre yükseklikte oldukça sarp iki tepe üzerine kurulmuştur.

Kale, bugünkü adını Kudüs’ün Araplar tarafından fethinden sonra Kıbrıs’a göç eden ve ömrünün son yıllarını burada geçiren bir keşişten almıştır. Bizans döneminde onarımdan geçen kale, 1489 yılında Venedikliler’in adayı ele geçirmesiyle boşaltılmış ve kaderine terk edilmiştir.

Listeleri Karşılaştır

Karşılaştırmak